Het kleinbedrijf

Datum :
10 maart 2022

95% van de MKB-ondernemingen valt onder het kleinbedrijf. Zij vertegenwoordigen een kwart van alle bedrijfswinsten en een derde van de werkgelegenheid in het bedrijfsleven. Het CBS  onderzoekt deze doelgroep niet. Maatregelen die worden genomen zijn met name gericht op de doelgroep 10-250 medewerkers. De KBI (Kleinbedrijfsindex) kijkt hier wel naar. Zij concluderen o.a. dat slechts 60% van de ondernemers minder verdient dan het minimumloon en zelfs 42% hiervan zit onder bijstandsniveau. Het aantal verwachte sluitingen is ruim verdubbeld van 2,5% naar 6%  ten opzichte van een vorig onderzoek.

Het kleinbedrijf: de vakspecialist

Het kleinbedrijf kenmerkt zich door vakspecialisten. Vaardigheden in de sfeer van commercie en financiën zijn vaak niet aanwezig.  Het verbaast dan ook niet dat het KBI adviseert om de belastingschulden om te laten zetten in achtergestelde leningen en de ondernemers te ondersteunen in commerciële vaardigheden. In het verleden heb ik als eens gepropageerd om samenwerkingsverbanden op te zetten voor het kleinbedrijf. Dit hoeft niet veel te kosten maar ondernemers kunnen goed en efficiënt van elkaar leren hoe ze vaardigheden van elkaar kunnen leren.

In dit onderzoek is geen rekening gehouden met de impact van de oorlog in Oekraïne. Het lijkt voor de hand te liggen dat deze groep ondernemers erg hard getroffen wordt door deze oorlog.

Als MKB-adviseurs zien wij dat deze groep onder zware druk staat waarmee de economische waarde van het Nederlandse bedrijfsleven onder zware druk staat. Er moet snel tot actie worden overgegaan om deze groep te helpen overleven. Ik ben herstructureringsdeskundige en ik nodig betreffende ondernemers dan ook uit om contact met mij op te nemen. Tel. 088-1268060 of via t.vanderhoff@mk-bedrijfswaarde.nl.

Hieronder treft u aan de samenvatting en de aanbevelingen van het KBI.

Samenvatting KBI

Bedrijfsresultaten het kleinbedrijf

De gerealiseerde bedrijfsresultaten in het vierde kwartaal van 2021 laten een scherpe daling zien ten opzichte van Q3 (1). Niet alleen dalen de omzetten flink, maar ook de continuïteitsverwachting, de ondernemerslonen en het weerstandvermogen verslechteren. De bedrijfsresultaten zakken terug onder het niveau van de kwartaalresultaten van het pré-corona jaar 2019. Slechts 40% van de ondernemers verdient meer dan het minimumloon, 18% zit onder het minimumloon en zelfs 42% van de ondernemers heeft een loon onder bijstandsniveau.

Sluitingen

Het aantal te verwachten sluitingen is ruim verdubbeld van 2,6% naar 5,9% van de bedrijven. Verder stijgt het stressniveau bij ondernemers naar bovengemiddeld (51). Ook zien we dat ondernemers verre van gerust zijn op het bedrijfsresultaat in het eerste kwartaal van 2022. Hoewel nog positief (+11), daalt het ondernemersvertrouwen met 10 punten en de werkgelegenheid loopt terug van +10 naar +2. Zelfs bij starters, die normaal gesproken meer vacatures openstellen dan gevestigde bedrijven. Ook daalt de betalingsindex van 67% naar 60%.

Liquiditeitsproblemen

Dat betekent dat 40% van de ondernemers regelmatig rekeningen niet op tijd kan betalen. Daarnaast worden de sterk dalende nettomarges een steeds nijpender probleem bij een meerderheid van de ondernemers. De innovatiequote blijft constant maar de verwachte investeringen in het eerste kwartaal 2022 zijn nog lager dan in laatste kwartaal van vorig jaar. De afname is 17%. Vijf kwartalen op rij zakt de investeringsbereidheid in het Kleinbedrijf!

Investeringen

Dat ook bij geringe omzetten flink geïnvesteerd kan worden, laat de culturele sector zien. Daar investeert een relatief groot deel van de zelfstandige beroepsbeoefenaren meer dan 25% van hun omzet in hun bedrijf. Een groeiende groep ondernemers ontwikkelt zich tot marginale bedrijven. Zelfs met steun van een partnerinkomen kan maar 41% van de ondernemers goed rondkomen. Vooral de horeca, de detailhandel en de culturele sector worden hard geraakt door de steeds terugkerende lockdowns. De zakelijke dienstverlening en de technische beroepsbeoefenaren weten zich goed te onttrekken aan deze malaise.

Verkoopvaardigheden

Er blijkt een duidelijk verband tussen zelf ingeschatte verkoopvaardigheden van ondernemers en hun omzetten en de korte termijn groeiverwachtingen. Hoe ervarener en deskundiger in de verkoop, hoe hoger de kwartaalomzet en hoe hoger de groeiverwachting. Tegelijkertijd is 62% van de ondernemers ongeschoold of ongetraind in verkoopvaardigheden. 30% van de ondernemers geeft aan niet goed te zijn in verkopen. Ook het type markt waarin ondernemers opereren is van groot belang. De omzetten, nettomarges en ondernemerslonen in de BtB markten zijn aanzienlijk hoger dan in de BtC markten.

De cultuursector

De cultuursector deed voor het eerst mee. Deze sector onderscheidt zich in vergelijk tot andere sectoren door de lagere omzetten, hogere investeringen, de beste betalingsdiscipline en een lagere continuïteitsverwachting.

Aanbevelingen voor het kleinbedrijf

Er zal een herstel- en investeringsplan nodig zijn om een groot deel van het Kleinbedrijf te behoeden voor verdere marginalisering.

  • Er is een sterke behoefte aan balansversterking van de Kleinbedrijven. Zet bijvoorbeeld belastingschulden om in achtergestelde leningen, die in tien jaar afbetaald kunnen worden zonder rentevergoeding.
  • Bijna 60% van de Kleinbedrijf ondernemers kan nauwelijks of niet meer rondkomen. Veel vaker zal het gesprek met de ondernemers gevoerd moeten worden over de levensvatbaarheid van hun bedrijf. Daarin zal ook directe inkomenssteun aan ondernemers ter sprake moeten komen, evenals begeleiding/omscholing naar de arbeidsmarkt. De MKB Diagnosetool laat zien hoe bedrijven ervoor staan, www.mkbdiagnosetool.nl.
  • Investeren in verkoopvaardigheden loont. Ondersteun ondernemers actief in het verbeteren van hun acquisitie en verkoopvaardigheden.

 

 

Bron: #Kleinbedrijfindex – is een gezamenlijk initiatief van Qredits, ONL voor ondernemers en het Kenniscentrum Digital Business & Media van de Hogeschool Utrecht. Cultuur+Ondernemen is partner van de Kleinbedrijf Index.

Gerelateerde artikelen

MKB-herfinancieringsmarkt
MKB-herfinancieringsmarkt

De MKB-herfinancieringsmarkt is een dynamisch gebied waarin bedrijven op zoek…

0 comments
Coronaschulden
WHOA: Coronaschulden … hoe nu verder….?

“Coronaschulden”, een goed artikel van mijn collega RV’er Pieter Christiaan…

0 comments
WordPress Lightbox Plugin