Nederlandse vereniging voor herstructurering

Datum :
14 februari 2022

Ik heb mij aangesloten bij de Nederlandse Vereniging voor Herstructurering.

Nederlandse vereniging voor herstructurering

De directe aanleiding om lid te worden is de invoering per 1 januari 2021 van de WHOA . De WHOA wordt verder toegelicht. De  nieuwe wet biedt meer ruimte voor de rol van de register valuator.  De WHOA is geschikt voor ondernemingen die in zwaar weer zitten en een positieve ondernemingswaarde hebben. De schulden die de onderneming heeft moeten geherstructureerd worden. Door het herstructureren komt de onderneming van een negatieve economische waarde in een positieve economische waarde. De onderneming is weer levensvatbaar. De wet is met name bedoeld voor het  MKB. MKBedrijfswaarde is MKB-adviseur bij uitstek.

Het doel van de Nederlandse vereniging voor herstructurering  is om m.n. kennis te delen maar ook het geven van beleids- en wetgevingsadviezen.

Hieronder treft u de tekst aan van de website van de vereniging.

De vereniging voor herstructurering (Bron )

Met de komst van de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (‘WHOA’) zet de Nederlandse herstructureringspraktijk een belangrijke stap vooruit in haar professionele ontwikkeling. Om de kwaliteit van de Nederlandse herstructureringspraktijk te blijven versterken, is op 31 december 2020 de NVvH opgericht.

De vereniging richt zich op financiële herstructureringen door middel – of tegen de achtergrond van – een juridische procedure. Hier wordt bijvoorbeeld gekeken naar herstructureringen die plaatsvinden in het kader van een WHOA, maar ook andere (buitenlandse) instrumenten en herstructureringen die plaatsvinden buiten een juridische procedure waarbij de juridische procedure haar schaduw alvast vooruitwerpt. Wij kijken overigens nadrukkelijk verder dan de WHOA of enkel een juridisch perspectief. De financiële, operationele en menselijke facetten zijn minstens even belangrijk en hebben een plek in de vereniging.

De kracht van onze vereniging zit in de diversiteit van ons ledenbestand.

Dit is een weerspiegeling van alle verschillende partijen die bij een financiële herstructurering zijn betrokken of daarin belangstelling hebben. Ons ledenbestand bestaat onder andere uit advocaten, rechters, financieel specialisten, interimmanagers, bankiers, investeerders, academici en studenten. Door alle verschillende perspectieven bij elkaar te brengen en breed draagvlak te creëren, kunnen wij ons, samen met onze leden, ontwikkelen tot een breed platform voor herstructurerend Nederland en een belangrijke rol spelen in het verder professionaliseren en voortdurend verbeteren van de kwaliteit van de Nederlandse herstructureringspraktijk.

Wij richten ons, onder andere, op onderstaande activiteiten om deze rol te gaan vervullen. Daarbij zoeken we steeds een breed draagvlak binnen alle geledingen van de herstructureringsgemeenschap en de verbinding met andere verenigingen en het buitenland.

  • het bieden van een forum voor alle stakeholders betrokken bij een financiële herstructurering om met elkaar in contact te komen en van elkaar te leren;
  • kennisdeling en -ontwikkeling op het terrein van de nationale en internationale herstructureringspraktijk;
  • het opzetten van een online gemeenschap om op de hoogte te blijven van en te overleggen over de laatste ontwikkelingen;
  • het verzamelen van data en het faciliteren van onderzoek naar financiële herstructureringen;
  • het terugkijken op herstructureringen met betrokken partijen om best practices af te leiden voor de herstructureringspraktijk in het algemeen;
  • het ontwikkelen van een opleiding voor herstructureringsdeskundigen en -professionals;
  • het geven van beleids- en wetgevingsadviezen;
  • het actief participeren in internationale gremia om de kennisuitwisseling tussen de Nederlandse en buitenlandse herstructureringspraktijk te bevorderen.

Zoals elke nieuwe vereniging zullen we in onze rol moeten groeien en we kijken er naar uit dit samen met onze leden te doen.

 

Gerelateerde artikelen

MKB-herfinancieringsmarkt
MKB-herfinancieringsmarkt

De MKB-herfinancieringsmarkt is een dynamisch gebied waarin bedrijven op zoek…

0 comments
Coronaschulden
WHOA: Coronaschulden … hoe nu verder….?

“Coronaschulden”, een goed artikel van mijn collega RV’er Pieter Christiaan…

0 comments
WordPress Lightbox Plugin