Ook voor overige corporate finance diensten moet u bij ons zijn!

Schadeberekeningen

Vaak voeren advocaten een procedure om vast te stellen wie aansprakelijk is bij een schadeclaim. Daarna volgt een procedure waarin wordt vastgesteld hoe hoog de schade is.” Juist in die procedure vullen advocaat en MKBedrijfswaarde elkaar aan. Het resultaat is een gemotiveerde onderbouwing van de schadeposten.

De dividend toets

De dividenduitkering heeft invloed op de aansprakelijkheid van bestuurders. Dit geldt voor de volgende handelingen (vormen van uitkeren van vermogen):
– Uitkering van de winst of reserves (dividend);
– Terugbetaling op aandelen in het kader van kapitaalvermindering;
– Inkoop van eigen aandelen, anders dan om niet.

MKBedrijfswaarde kan uw risico beperken.

Bij zakelijke conflicten

Partijen wenden zich bij een bedrijfswaarderingsgeschil níet tot een rechter maar kiezen voor een onafhankelijk deskundige. Op basis van kennis en ervaring oordeelt de adviseur naar redelijkheid en billijkheid. Het procedureverloop via MKBedrijfsoverdrachten is informeel en op maat. De doorlooptijd is kort, zodat snel tot een oplossing kan worden gekomen.

Bij echtscheidingen

Bij een echtscheiding is de alimentatiegrondslag van belang. Stel uw partner heeft een bedrijf en u wilt weten wat de reële waarde is. Bij een echtscheidingskwestie is het efficiënt en kostenbesparend (50%) om de bedrijfswaardering door één onafhankelijke deskundige, een Register Valuator, te laten uitvoeren. Er kan een bindend waarderingsadvies voor beide partijen worden uitgebracht. Voor beide partijen verloopt het proces volledig transparant.

Overige corporate finance diensten

Corporate finance materie is complex, maar bij ons als specialist bent u aan het juiste adres. Neem gerust vrijblijvend contact met ons op als u vragen heeft.

Heeft u interesse

Maak een vrijblijvende afspraak

  Handige artikelen

  MKB-herfinancieringsmarkt

  De MKB-herfinancieringsmarkt is een dynamisch gebied waarin bedrijven op zoek…

  (Her)financiering

  WILT U EEN (HER)FINANCIERING VAN UW BEDRIJF? De markt van…

  Kredietscore bij aanvraag

  Kredietscore geeft inzicht in kans op succes bij kredietaanvraag. Informatie…

  Scheiden en de onderneming

  Hieronder zien jullie een blog  “Scheiden en de onderneming” van…

  Onze sectoren

  Agri-food

  Bouw

  Industrie

  Detailhandel

  Dienstverlening

  Transport

  Groothandel

  WordPress Lightbox Plugin