Waarde onderneming in zwaar weer?

Datum :
20 juli 2020

In veel sectoren staan de signalen op rood. Overnames worden risicovoller gefinancierd en het aantal faillissementen stijgt. Verkeert uw onderneming in zwaar weer en vragen bank en aandeelhouders om een waardebepaling? De waardering van een bedrijf in moeilijke omstandigheden is een aparte tak van sport. Neem dus een gespecialiseerde Register Valuator in de arm.

Bij de bepaling van de waarde van een bedrijf kiezen waarderingsdeskundigen gewoonlijk voor een going-concern benadering. Bij zo’n benadering wordt ervan uitgegaan dat het bedrijf de huidige activiteiten ongewijzigd en oneindig voortzet. In een situatie waarin de onderneming zich in zwaar weer bevindt kun je vraagtekens zetten bij het voortbestaan. Er dient dus rekening gehouden te worden met deze uitdagende omstandigheden, anders bestaat het gevaar dat de onderneming te hoog of te laag wordt gewaardeerd.

Extra kritische blik op de uitgangspunten

De context waarbinnen de waardering plaatsvindt is compleet anders dan bij bedrijven waar het goed gaat. De verschillende uitgangspunten zullen hierbij extra kritisch moeten worden benaderd. Er moet meer rekening gehouden worden met het risico van (te) optimistische begrotingen. Daarnaast is inzicht in de actuele cijfers belangrijker dan in een situatie waarin een onderneming zich niet in een turnaround-situatie bevindt. De relaties van de onderneming met stakeholders zoals leveranciers, klanten, personeel en financiers staan immers onder druk en kunnen in korte tijd significant veranderen.

Herstelplan

Uit onderzoek blijkt dat ondernemingen met een herstelplan een hogere kans hebben om weer uit de rode cijfers te komen. De uitwerking van zo’n plan is dan ook zeer raadzaam, maar wordt in de praktijk helaas vaak nagelaten. Een goed plan met verschillende financiële scenario’s moet voor de waarderingsdeskundige de basis zijn van zijn waardering. Het plan helpt de Register Valuator om inzicht te krijgen in de risico’s van het herstelplan. Hierdoor kan hij de haalbaarheid van het plan beter inschatten in combinatie met eventuele executierisico’s.

 

De oorzaak van problemen

Een goed inzicht in de fundamentele oorzaken van de problemen waarin de onderneming verkeert is van groot belang. De oorzaak is cruciaal voor een juiste waardering. Het structureel niet kunnen leveren van de gevraagde kwaliteit heeft immers een andere impact op de toekomstige kasstroom (en dus de waarde) van een onderneming dan een eenmalige tegenvaller als gevolg van bijvoorbeeld een brand op een productielocatie.

Slagingskans van een turnaround

De meest voorkomende oorzaak van de neergang van een onderneming is een gebrek aan externe gerichtheid. Ondernemingen trachten dit vaak op te lossen door zich te richten op kostensaneringen. Deze strategie is veelal niet succesvol. Er wordt vaak onvoldoende rekening gehouden met de kans van het wel of niet slagen van de turnaround van de huidige koers, en daarmee het wel of niet ombuigen van verlies naar winst. Ook persoonlijke factoren spelen een belangrijke rol bij de vraag of een succesvolle turnaround kan worden gerealiseerd. Soms is een cultuurverandering binnen de onderneming nodig, maar ook de relatie met financiers, leveranciers en vakbonden zijn vaak cruciaal. Deze factoren dienen ook verwerkt te worden in de waardering.

Actuele taxaties

Blijkt uit de waardering dat de activiteiten van de onderneming geen toekomstperspectief meer hebben? Dan is het vanuit economisch perspectief beter om de activa en de activiteiten van de onderneming te verkopen aan een partij die hiermee wel een rendabele exploitatie kan opzetten, of de activiteiten noodgedwongen te beëindigen. Het kan voorkomen dat de liquidatiewaarde van een onderneming hoger is dan de goingconcern waarde van het bedrijf. Actuele taxaties van het onroerend goed, machines, inventaris en voorraad van de onderneming kunnen hierbij het noodzakelijke inzicht bieden.

Erik in ’t Groen Senior Manager Business Recovery Services PWC

Bron: Vanwaarde maart 2020

 

Andere relevante artikele

Bedrijf verkopen in 10 stappen

Bedrijfsoverdracht en belastingdienst.

Gerelateerde artikelen

MKB-herfinancieringsmarkt
MKB-herfinancieringsmarkt

De MKB-herfinancieringsmarkt is een dynamisch gebied waarin bedrijven op zoek…

0 comments
Coronaschulden
WHOA: Coronaschulden … hoe nu verder….?

“Coronaschulden”, een goed artikel van mijn collega RV’er Pieter Christiaan…

0 comments
WordPress Lightbox Plugin