DGA en DE CONTUINITEIT VAN UW ONDERNEMING?

Datum :
29 november 2017

Een vraag die vaak door de ondernemer(DGA) onbeantwoord blijft is: wie zorgt er voor de continuïteit van mijn onderneming op het moment dat ik niet meer in staat ben om de BV zelf te besturen?

Zolang de directeur (bestuurder) van de BV zelf in staat is de BV te besturen is er niets aan de hand, maar hoe staat u er voor als u tijdelijk niet in staat bent om de BV zelf te besturen? Of nog erger, wie zorgt er voor de BV als u voorgoed wegvalt. Heeft u iemand die namens u betalingen kan verrichten? Door wie kunnen de inkopen in uw bedrijf worden gedaan? Kunnen contracten en / of overeenkomsten rechtsgeldig worden getekend? Met andere woorden, heeft u al eens aandacht besteed aan de situatie dat u als directeur plotseling tijdelijk of definitief wegvalt.

Als DGA  bent u altijd druk.

Toch is het raadzaam dat de DGA even kort stil  staat bij een aantal doeltreffende juridische oplossingen zodat de continuïteit van uw BV niet in gevaar komt.

Een eenvoudige oplossing is om nu al een opvolgende bestuursbenoeming op te maken waarin u iemand aanwijst om u als directeur te vervangen in geval van ontstentenis en belet dan wel bij uw volledig defungeren. Hiermee dekt u alle situaties af waarin u tijdelijk of permanent de BV niet zelf meer kunt besturen, bijvoorbeeld als u een ernstig ongeval zou krijgen of komt te overlijden.
De opvolgende bestuursbenoeming is een aandeelhoudersbesluit opgemaakt onder voorwaarden in de vorm van een notariële akte. Mocht u als ondernemer iets overkomen dan kan de door uzelf uitgekozen perso(o)n(en) op dat moment handelen namens uw BV en zorgen dat de continuïteit van uw onderneming niet in gevaar komt.

Een andere mogelijkheid die in de praktijk vaak wordt gehanteerd is de certificering van uw aandelen.

Er wordt dan een stichting administratiekantoor (STAK) boven uw huidige BV geplaatst. De STAK wordt eigenaar van de aandelen tegen uitreiking van certificaten van aandelen aan de DGA. De STAK behoudt het stemrecht van de aandelen en het winstrecht is gekoppeld aan de certificaten van aandelen. Het bestuur van de STAK oefent zo de zeggenschap uit bij de BV, terwijl de winst toekomt aan de certificaathouders. In het bestuur van de STAK kunt u (naast uzelf) meerdere personen benoemen of ook werken met een opvolgende bestuursbenoeming. Bij een overlijden is de continuïteit van uw onderneming gewaarborgd en is de structuur gelijk geoptimaliseerd voor het geval u (minderjarige) kinderen achterlaat.

Bovengenoemde eenvoudige oplossingen zorgen voor rust bij u alsmede bij uw erfgenamen, maar voorkomen ook tijdrovende verzoeken en beslissingen waar niemand op zit te wachten op het moment dat er iets met u aan de hand is.

Uiteraard is het aan te raden om als ondernemer over een goed en ge-update ondernemerstestament te beschikken. Onze (Metis Notarissen) opgestelde checklist ondernemerstestament kan u hierbij helpen.

CHECKLIST ONDERNEMERTESTAMENT

Naast de gebruikelijke testamentaire vragen voor het opmaken van een testament dient u als ondernemer ook nog rekening te houden met uw onderneming.

Hierbij spelen de navolgende belangrijke vragen welke u zichzelf dient te stellen:

 1. Is er een testament opgesteld dat ook ziet op uw ondernemingsvermogen?
 2. Wanneer en door welke notaris is het testament opgemaakt?
 3. Bent u gehuwd? Zo ja, in een gemeenschap van goederen of op huwelijkse voorwaarden? Weet u wat dit inhoudt voor uw onderneming?
 4. Wie wordt eigenaar c.q. is de beoogde opvolger van uw bedrijf na uw overlijden?

a.      Drijft u uw onderneming in de vorm van een eenmanszaak:

de eenmanszaak wordt voor rekening en risico van u gedreven. Uw overlijden betekent automatisch een einde van de onderneming, terwijl de bezittingen en de schulden van de onderneming toekomen aan de erfgenamen.
Heeft u de opvolging van uw eenmanszaak geregeld? Wellicht door met uw opvolger een VOF aan te gaan?

b.      Drijft u uw onderneming in de vorm van een maatschap of VOF:

Uw overlijden zorgt ervoor dat de maatschap of de VOF wordt ontbonden.

De overblijvende vennoten kunnen de onderneming (wel of niet samen met een nieuwe vennoot of maat) slechts voortzetten indien er bijzondere contractuele regelingen zijn getroffen.
Heeft u een maatschaps- of VOF-contract? En voorziet dit in:

 • Voorzettingsbeding?
 • Verblijvingsbeding?
 • Toescheidingsbeding?
 • Overname beding?

c.      Drijft u uw onderneming in de vorm van een BV:

de BV is zelfstandig drager van rechten en verplichtingen. Als u als aandeelhouder/directeur de DGA overlijdt zullen de aandelen toekomen aan de erfgenamen. Hierbij spelen de volgende vragen:

 • welke aandelen verkrijgt de opvolger, de werkmaatschappij(en) en / of de holding?
 • is het wenselijk dat werknemers ook een aandelenpakket verkrijgen?
 • hoe moeten de aandelen gewaardeerd worden?;
 • moet de koopprijs van de aandelen gelijk of in termijnen worden betaald?

5.      Is er binnen het (familie)bedrijf een opvolgingsplan?

6.      Is uw gezin afhankelijk van uw inkomen uit uw onderneming?

7.      Is er nagedacht over wie de feitelijke leiding in uw bedrijf zal nemen bij uw overlijden? Kan uw onderneming doordraaien zonder dat de continuïteit van uw onderneming in gevaar komt?

8.      Is er een volmacht verstrekt aan iemand die het bedrijf kan voortzetten?

9.      Wenst u één executeur voor het bedrijf en/of de privézaken? Of wilt u dit toch liever gescheiden houden?

Heeft u ook al gedacht aan een levenstestament? Wie uw ondernemingszaken nog regelt tijdens leven als u zelf hier toe niet meer in staat bent?

Bron: Metis Notarissen

 

 

Gerelateerde artikelen

het kleinbedrijf
Het kleinbedrijf

95% van de MKB-ondernemingen valt onder het kleinbedrijf. Zij vertegenwoordigen…

0 comments
Familiebedrijven en Covid
Familiebedrijven en Covid

Familiebedrijven en Covid is een interessant onderwerp om te onderzoeken….

0 comments
WordPress Lightbox Plugin