Ondernemen na Covid-19

Datum :
28 januari 2021

 

Ondernemers beleven spannende tijden met COVID-19. Eind 2019 was sprake van hoogconjunctuur. Kredieten werden makkelijker verstrekt aan bedrijven die goed draaiden en groeiplannen hadden. Maar corona gooide voor sommige ondernemers flink roet in het eten en inmiddels is het landschap ingrijpend veranderd. Diverse steunmaatregelen zijn geïntroduceerd, waaronder uitstel van belastingbetaling en aflossingsverplichtingen op bancaire financieringen. De vraag is nu: zullen ondernemingen met de aflopende fiscale steunmaatregelen erin slagen om deze uitstelfaciliteiten, na COVID-19, in te lopen? En als we controle krijgen over het virus en de economie weer oppikt, zijn de banken daar dan klaar voor?

NiRV-directeur Marius van Prooijen zoomt eerst in op bedrijven, want de groei van de ene economische factor is onlosmakelijk verbonden met die van de andere. Het komt vooral aan op goede planning van de geldstromen in een onderneming, begint Van Prooijen. Door daarover strategisch mee te denken, spelen RV’s een belangrijke rol voor de ondernemers. “Essentieel in ons werk als waardeerders is het identificeren en prognosticeren van geldstromen van een onderneming.

Kijk je naar de vraag of bedrijven klaar zijn voor groei na COVID-19, dan is vooral het werkkapitaal een belangrijke indicator voor het antwoord daarop.

Je hebt om te groeien tenslotte een flinke buffer werkkapitaal nodig, omdat vaak allereerst je operationele processen gaan draaien en je dus direct met uitgaven voor voorraad, loon- en andere kosten te maken krijgt, voordat een afnemer gaat betalen. De cruciale vraag is dus: hoe overbrug je de periode tot aan het ontvangen van debiteurgelden?”

Strippenkaart helpt cashflow

Van Prooijen helpt momenteel een IT-bedrijf dat met die vraag worstelt. Het kreeg op jaarbasis maar liefst zo’n 200 aanvragen per klant om de online marketing van hun klanten te verbeteren. “Vaak waren dat kleine vragen, maar dat telde behoorlijk op. Dat werk werd achteraf gefactureerd, vaak pas na anderhalf of twee maanden. Op dat moment ging de betaaltermijn van 30 dagen in. Daarom adviseerde ik ze met hun klanten in gesprek te gaan en af te spreken om over te stappen op een nieuwe facturatie structuur, waarbij klanten vooraf een strippenkaart kunnen kopen. Dat leverde aan het begin van het jaar al meteen een flinke financiële buffer op.”

Een voordeel van die werkwijze zit bovendien ook aan de andere kant, want de IT-dienstverlener deed veel voor non-profit organisaties. Voor dergelijke partijen die met jaarlijkse budgetten werken, is het prettig vooraf te weten wat ze jaarlijks aan hun IT-ondersteuning kwijt zijn.

Sturen op geldstromen en waardemanagement worden essentieel

Door op die manier strategisch mee te denken, verbetert de liquiditeit van en voorspelbaarheid van geldstromen bij klanten die zich laten bijstaan door een Register Valuator. Wat weer in het belang is van kredietverstrekkende banken. Hoe staan die ervoor, zijn ze klaar voor groei na COVID-19? Van Prooijen: “De banken moeten er zeker klaar voor kunnen zijn. De bankrente staat historisch laag. Geld is dus gemakkelijk op te halen en kan door banken nog steeds met een positieve marge weggezet worden bij bedrijven. Iets dat ondernemers straks heel hard nodig zullen hebben voor hun eigen groei.

Geld is er dus voldoende, maar het is voor banken vooral zaak om het te lenen aan ondernemingen die het ook daadwerkelijk gaan terugbetalen. Die schifting tussen stabiele en minder stabiele bedrijven moet nu al voorbereid worden. Dus ondernemers moeten hun zaken daarom zodanig op orde brengen dat ze kunnen aantonen geen rotte appel te zijn.”

Ligt daar ook een rol voor de RV, als strategisch meedenkende adviseur? “Jazeker, je hebt het dan over het sturen op geldstromen en waardemanagement waarbij je ondernemers helpt om te bepalen aan welke knoppen ze moeten draaien om de liquiditeit en de waarde van hun bedrijf te optimaliseren. In die waardecreatie ligt bij uitstek een rol voor RV’s.”

Bron: Website NIRV

Gerelateerde artikelen

MKB-herfinancieringsmarkt
MKB-herfinancieringsmarkt

De MKB-herfinancieringsmarkt is een dynamisch gebied waarin bedrijven op zoek…

0 comments
Coronaschulden
WHOA: Coronaschulden … hoe nu verder….?

“Coronaschulden”, een goed artikel van mijn collega RV’er Pieter Christiaan…

0 comments
WordPress Lightbox Plugin