Debiteuren in crisistijd

Datum :
25 november 2020

In tijden van (corona-)crisis is het goed om eens stil te staan bij de post debiteuren. Klopt de waarde op de balans nog wel met de realiteit? Om daar meer inzicht in te krijgen, duiken we in twee soorten waardering. De eerste is de waardering als er geen vuiltje aan de lucht is, de zogeheten goingcon­cern-waardering. Daartegenover plaatsen we de waardering in tijden van crisis. Ineens wordt duidelijk waar het met een debiteurenportefeuille mis kan gaan. 

Debiteuren bij going concern

In ‘normale’ tijden kiezen ondernemers er vaak gemakshalve voor om debiteuren op de balans te plaatsen tegen de gang­bare waarde. Vaak is dit de waarde van alle openstaande be­dragen op de te innen facturen. Maar zijn alle facturen ook daadwerkelijk nog te incasseren? En binnen welke termijn? Ook in normale tijden is het al realistischer om niet deze ba­lanswaarde, maar eerder de economische waarde van debi­teuren voor ogen te houden.

Deze laatste ligt soms wel tot een factor twee lager, en dat heeft verschillende oorzaken. Voor een juiste waardering ad­viseren we dan ook om verschillende factoren mee te wegen. Neem de gemiddelde termijn van de openstaande rekenin­gen. Het spreekt voor zich dat een lang openstaande debiteur een nadelig effect heeft op de waarde. Een andere factor is de kwaliteit van de debiteuren. Betalen ze doorgaans netjes hun rekeningen? Wat is hun financiële situatie? En hoe groot is de kans op faillissement? Bij een goingconcern-waardering is het heel gebruikelijk om hier rekening mee te houden. In tijden van crisis komen daar nog een paar nieuwe factoren bij.

Debiteuren in tijden van crisis

Wat betekent een economische crisis voor de waarde van de post debiteuren? Vaak zijn dit tijden van liquiditeitskrapte. En soms staat zelfs de continuïteit van een onderneming op het spel. Er liggen dan extra risico’s op de loer, die zeker tot een lagere waardering zullen leiden. Een veel voorkomend risico is dat van veroudering. Betalingstermijnen lopen ongemerkt op en er moeten betalingsregelingen worden getroffen. Veel de­biteuren komen misschien in betalingsproblemen en moeten als dubieuze debiteuren worden aangemerkt. Ernstiger wordt het als er ook fraude bij komt, zoals bij spookfacturen en dub­bele financiering, of als er een verkeerde voorstelling van za­ken is gegeven.

Waarschuwing bij overname failliete boedel

Tot slot nog een waarschuwing voor ondernemers die over­wegen om activa van een onderneming in faillissement te ver­werven. Houd er dan rekening mee dat debiteuren in dat geval de neiging hebben om allerlei disputen op te werpen om maar niet te hoeven betalen. De verleiding is in zulke gevallen groot om slechte leveringen voor te wenden of allerlei tegenvorde­ringen op te voeren. Het loont hoe dan ook de moeite om een in debiteuren ge­specialiseerde Register Valuator in te schakelen om deze op waarde te schatten. Ook ondersteuning bij de inning en het credit management door een hierin gespecialiseerde onder­neming creëert waarde.

Drs. RJR Hommelberg RV, Alcore Asset Recovery

Bron: Van waarde september 2020

Gerelateerde artikelen

MKB-herfinancieringsmarkt
MKB-herfinancieringsmarkt

De MKB-herfinancieringsmarkt is een dynamisch gebied waarin bedrijven op zoek…

0 comments
Coronaschulden
WHOA: Coronaschulden … hoe nu verder….?

“Coronaschulden”, een goed artikel van mijn collega RV’er Pieter Christiaan…

0 comments
WordPress Lightbox Plugin