Disruptieve businessmodellen

Datum :
16 februari 2018

Disruptieve businessmodellen  wordt vaak geïnitieerd door jonge, innovatieve bedrijven.

Het waarderen van jonge bedrijven, die veelal een eerste vorm van disruptieve businessmodellen voortbrengen, kent een aantal uitdagingen die in mindere mate voorkomen bij volwassen bedrijven.  Denk bijvoorbeeld aan een korte (of zelfs ontbrekende) historie van de onderneming en het vaak nog beperkte omzetniveau. Ook aanloopverliezen, financiering, en een hogere kans op falen zijn treffende voorbeelden. Het kan immers gebeuren dat de markt het disruptieve product of de disruptieve dienst niet accepteert. De variabelen die worden gehanteerd bij het waarderen van jonge bedrijven moeten daarom op een andere of meer zorgvuldige wijze worden bekeken. Denk bijvoorbeeld aan de cashflowprojectie.

Bij volwassen bedrijven ga je o.a. uit van de cashflows die naar verwachting zullen voortkomen uit bestaande bezittingen van de onderneming.

Jonge, disruptieve businessmodellen hebben die bezittingen meestal niet. Een alternatief is dan om uit te gaan van de marktgrootte en het te verwachten marktaandeel in relatie tot het product of de dienst van de betreffende jonge onderneming. Maar ook de vermogenskostenvoet en restwaarde van jonge bedrijven kennen andere assumpties. Kennen jonge bedrijven eigenlijk wel een oneindige geldstroom? Daarnaast kan het de moeite waard zijn om vast te stellen of sprake kan zijn van een reële optiewaardering. Dit laatste wanneer de groei van een jonge onderneming (nog) niet kan worden uitgedrukt in te verwachten cashflows.

Persoonlijk ben ik van mening dat je dezelfde waarderingsmethoden kunt gebruiken voor jonge, disruptieve businessmodellen als voor volwassen bedrijven.

Alleen moet je heel zorgvuldig omgaan met de variabelen die je hanteert bij bijvoorbeeld een DCF- (of multiple-)waardering voor jonge bedrijven. Dit om de consistentie en het realisme in het waarderingsproces te waarborgen. Immers, bij jonge bedrijven wordt de economische waarde voornamelijk veroorzaakt door nog te verwachten groei. Als je hieraan voorbij gaat, kan dit tot onrealistische waarderingsuitkomsten leiden.

Bron: Van Waarde december 2017

Marc Broekema, Register Valuator bij BFI Global B.V./BHP Valuation

Gerelateerde artikelen

MKB-herfinancieringsmarkt
MKB-herfinancieringsmarkt

De MKB-herfinancieringsmarkt is een dynamisch gebied waarin bedrijven op zoek…

0 comments
Coronaschulden
WHOA: Coronaschulden … hoe nu verder….?

“Coronaschulden”, een goed artikel van mijn collega RV’er Pieter Christiaan…

0 comments
WordPress Lightbox Plugin