Samenvatting kleinbedrijf index

Datum :
11 mei 2021

Aanbevelingen uit de kleinbedrijf index

De helft van de kleinbedrijf ondernemers is aan het einde van haar latijn. De ondernemerslonen, investeringen, de liquiditeit en het weerstandsvermogen staan op een

schrikbarend laag peil.

De kleinbedrijf index geeft aan dat de helft van de ondernemers de middelen missen om hun bedrijf zonder steunmaatregelen te continueren.

  • Dit geldt het sterkst voor de horeca, (detail)handel, starters en ondernemers zonder personeel.
  • Directe inkomenssteun en risicokapitaal, bijvoorbeeld achtergestelde leningen, lijken nodig om een forse toename in bedrijfsbeëindigingen, faillissementen en privé schuldsaneringen te voorkomen.
  • Een ruimhartige TOZO ronde zonder partner- en voordeurtoets ligt voor de hand.

Snelle doorgeleiding naar de BBZ en coaching/begeleiding is van groot belang voor ondernemers die zichzelf nauwelijks ondernemersloon kunnen uitbetalen.

Snelle Er zal snel moeten worden gehandeld, nog voor de zomer. De indexen wijzen op een snelle afname van de levensvatbaarheid van getroffen ondernemingen.

Dit onderzoek is uitgevoerd op initiatief van Qredits, ONL voor ondernemers en het Kenniscentrum Digital Business & Media van de Hogeschool Utrecht.

De onderzochte doelgroep vertegenwoordigen 95,5% van alle ondernemers in Nederland. Samen zorgen zij bijna voor een kwart van alle bedrijfswinsten en een derde van de werkgelegenheid in het bedrijfsleven.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) neemt in de conjunctuurmonitor alleen bedrijven mee met 5 medewerkers of meer. Dat betekent dat in de economische en financiële kwartaalcijfers de ontwikkeling bij ondernemers zonder personeel, starters en de meeste kleinbedrijven ontbreken.

Bedrijfsgrootte doet er toe.

Maatregelen voor bedrijven met 10 – 250 medewerkers zijn niet automatisch effectief of zelfs contraproductief voor starters, ondernemers zonder personeel en de micro ondernemers. Hoe kleiner de bedrijven, hoe kwetsbaarder enerzijds, door beperkte middelen en mensen. Anderzijds zijn zij vaak het meest wendbaar, flexibel en productiever.

 

 

Bijlage(s)

Gerelateerde artikelen

MKB-herfinancieringsmarkt
MKB-herfinancieringsmarkt

De MKB-herfinancieringsmarkt is een dynamisch gebied waarin bedrijven op zoek…

0 comments
Coronaschulden
WHOA: Coronaschulden … hoe nu verder….?

“Coronaschulden”, een goed artikel van mijn collega RV’er Pieter Christiaan…

0 comments
WordPress Lightbox Plugin