Scheiden en de onderneming

Datum :
16 april 2021

Hieronder zien jullie een blog  “Scheiden en de onderneming” van Scheiden met Aandacht, een partij waarmee ik graag samenwerk

Tom van der Hoff

 

Scheiden en de onderneming

Gaan jullie scheiden? Dan worden alle gemeenschappelijke vermogensbestanddelen verdeeld. Als de onderneming onderdeel uitmaakt van de gemeenschap van goederen, dan moeten jullie ook de waarde van de onderneming verrekenen. In dit blog gaan we er vanuit dat de onderneming in de gemeenschap van goederen valt.

Hoe wordt de waarde van de onderneming vastgesteld bij een scheiding?

Voordat het scheidingstraject wordt opgestart, volgt een persoonlijk kennismakingsgesprek met één van de deskundige mediators van Scheiden met Aandacht. Tijdens dit gesprek worden onder andere de vermogensbestanddelen geïnventariseerd. De onderneming is vaak een van de belangrijkste vermogensbestanddelen waarover jullie afspraken moeten maken. Als de onderneming wordt voortgezet of overgenomen door één van jullie, dan moet de economische waarde van het eigen vermogen worden vastgesteld. De ander heeft namelijk recht op de helft van deze economische waarde. Met het verrekenen van de economische waarde, kan het voortbestaan van de onderneming in het geding komen. Want als er geen middelen aanwezig zijn om deze te kunnen verrekenen, kan het zijn dat de onderneming moeten worden verkocht. Dit heeft een grote impact op de financiële zelfredzaamheid van de ondernemer na de scheiding.

Samenwerking met Register Valuator i.v.m. scheiden en de onderneming

Bij een scheiding waarbij de waarde van de onderneming moet worden bepaald, kunnen wij Tom van der Hoff van MK-Bedrijfsoverdrachten van harte aanbevelen. Tom is Register Valuator en treedt in een scheidingssituatie op als onafhankelijke partij. Tijdens een scheidingstraject hebben jullie beiden de behoefte aan een deskundig, onpartijdig en onafhankelijk advies. Het is tevens efficiënt en kostenbesparend om de bedrijfswaardering door één onafhankelijk deskundige te laten uitvoeren. Een onafhankelijk deskundige zorgt ervoor dat jullie beiden achter de uitkomst van de waardebepaling kunnen staan en dat jullie niet het gevoel hebben dat één van jullie wordt bevoordeeld. Tom kan een bandbreedte afgeven waartussen de waarde ligt. Jullie bepalen dan samen van welke waarde jullie uit willen gaan bij de verdeling van de gemeenschappelijke vermogensbestanddelen.

De mediators van Scheiden met Aandacht hebben aandacht voor de persoonlijke situatie van jullie beiden. Als jullie wens is om de onderneming voort te zetten, dan onderzoeken we de mogelijkheden om dit mogelijk te maken.

Een casus: behoud van de onderneming door afkoop partneralimentatie

Een man en vrouw zijn in gemeenschap van goederen getrouwd. De man heeft een onderneming. Zijn vrouw is in loondienst en heeft een hoger inkomen dan de man. De man heeft recht op partneralimentatie.

Tom van der Hoff heeft een bandbreedte afgegeven waarbinnen de waarde van de onderneming ligt. De man en de vrouw zijn vervolgens samen een waarde overeengekomen, die verrekend moest worden. Hiervoor waren echter geen middelen aanwezig, hetgeen zou betekenen dat de man zijn onderneming zou moeten verkopen. Dit vonden de man en de vrouw geen wenselijke situatie. waardoor zij liever ook afzagen van de partneralimentatie.

Hoe nu verder?

De man en de vrouw zijn overeengekomen om de economische waarde  uit te ruilen tegen de afkoop van de partneralimentatie. De helft van de economische waarde van de onderneming waarop de vrouw recht had is dus ‘weggestreept’ tegen de waarde van de totale partneralimentatie waarop de man recht had. Op die manier werd o.a. een overbedeling voorkomen en schenkbelasting bespaard. Maar nog veel belangrijker: de onderneming kon worden voortgezet en de man kon na de scheiding in zijn eigen levensonderhoud voorzien. De vrouw was daarnaast geen partneralimentatie verschuldigd.

Hoe zit het dan met de belasting?

Een afkoop van partneralimentatie is onder voorwaarden aftrekbaar voor de alimentatieplichtige en belast bij de ontvanger. Daarnaast is zvw-premie verschuldigd. Door in het convenant heldere afspraken te maken, blijft de hoeveelheid te betalen inkomstenbelasting beperkt.
In dit geval hebben partijen ervoor gekozen om in het jaar waarin het verzoek tot echtscheiding wordt ingediend bij de rechtbank en zij niet langer op hetzelfde adres ingeschreven stonden te opteren voor verlengd fiscaal partnerschap. De vrouw zal daarbij haar persoonsgebonden aftrekpost inzake de afkoopsom van de partneralimentatie vrij toerekenen aan de man. Let op: het maximale tarief waartegen de grondslag verminderde post in aftrek genomen kan worden bedraagt 43% (2021).

Wat kan Scheiden met Aandacht voor jullie betekenen?

Scheiden is al lastig genoeg. Wij werken met deskundige bemiddelaars, die jullie aan de hand nemen en ervoor zorgen dat alle stappen in het scheidingstraject op een goede manier doorlopen worden. Zo kunnen jullie later terugkijken op duidelijke afspraken over de kinderen, de woning, het pensioen, het vermogen en de schulden, de onderneming, de alimentatie en de verdeling van de boedel. Afspraken die in de praktijk uitvoerbaar zijn. Dit zorgt voor rust.

 

Wij zijn MfN geregistreerd met de accreditatie familie mediation en zijn als High Trust organisatie aangesloten bij de Raad voor Rechtsbijstand. Op die manier borgen wij onze kennis en kwaliteit.

 

 

 

Gerelateerde artikelen

het kleinbedrijf
Het kleinbedrijf

95% van de MKB-ondernemingen valt onder het kleinbedrijf. Zij vertegenwoordigen…

0 comments
Familiebedrijven en Covid
Familiebedrijven en Covid

Familiebedrijven en Covid is een interessant onderwerp om te onderzoeken….

0 comments
WordPress Lightbox Plugin