Verplichtstelling pensioenfonds en bedrijfsovername

Datum :
4 november 2021

Onderzoek verplichtstelling pensioenfonds in geval van bedrijfsovername.

Pensioen is een belangrijke maar ook kostbare (secundaire) arbeidsvoorwaarde. Vaak is pensioen echter ook een onderbelicht onderwerp, met name bij bedrijfsovernames.

Bij overgang van een onderneming gaan de pensioenverplichtingen van werkgever naar werknemers, mee over naar de nieuwe werkgever.

Dit geldt voor pensioenverplichtingen uit een pensioenovereenkomst, maar ook voor een pensioenverplichting als gevolg van een verplichtstellingsbesluit. Het Burgerlijk Wetboek en de Pensioenwet geven het wettelijk kader voor de rechten en verplichtingen van zowel de werkgever als de werknemer in geval van een overname. Het Burgerlijk Wetboek bevat tevens drie uitzonderingssituaties, waarin de rechten en verplichtingen uit de pensioenovereenkomst niet overgaan.

Als gevolg van een overname kan een groep medewerkers, die bij de verkopende partij niet onder de verplichtstelling van een bedrijfstakpensioenfonds viel, nu wel onder een verplichtstelling vallen. Maar ook kan een groep medewerkers van de kopende partij, als gevolg van de overname, onder de verplichtstelling vallen van een bedrijfstakpensioenfonds. Tengevolge hiervan kan zijn een forse stijging van de jaarlijkse pensioenlasten.

Het is dan ook van belang om in een vroeg stadium een onderzoek te doen. Een analyse te maken van de (financiële) gevolgen en de aansprakelijkheidsrisico’s:

  • Welke situatie is op de overname van toepassing en is een van de (drie) uitzonderingssituaties van toepassing;
  • Rechten en verplichtingen uit de pensioenovereenkomst van de werknemer gaan over. Welke?;
  • Welke eventuele (financierings-)achterstanden heeft de overdragende werkgever nog bij een pensioenuitvoerder;
  • Geldt er een verplichtstelling voor een bedrijfstakpensioenfonds;

Ondernemingen kunnen zich veel geld en tijd besparen door bij een due diligence onderzoek pensioen eerder op de agenda te zetten. Uiteraard zal het pensioen uiteindelijk niet bepalen op welke wijze de overname plaatsvindt omdat er nog vele andere aspecten een rol spelen. Maar gelet op de mogelijke (financiële) gevolgen verdient het zeker aandacht. Een uitgebreid onderzoek naar een verplichtstelling voor een bedrijfstakpensioenfonds dient in een vroeg stadium uitgevoerd te worden.

 

Michel Jadoul

Gerelateerde artikelen

MKB-herfinancieringsmarkt
MKB-herfinancieringsmarkt

De MKB-herfinancieringsmarkt is een dynamisch gebied waarin bedrijven op zoek…

0 comments
Coronaschulden
WHOA: Coronaschulden … hoe nu verder….?

“Coronaschulden”, een goed artikel van mijn collega RV’er Pieter Christiaan…

0 comments
WordPress Lightbox Plugin