Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA)

Datum :
19 november 2020

De WHOA (wetsvoorstel Wet Homologatie Onderhands Akkoord) is een nieuwe Nederlandse juridische procedure. Deze kan dreigende insolventie van ondernemingen voorkomen. Een onderneming kan via een akkoord bindende afspraken met haar schuldeisers en aandeelhouders maken.

Hierdoor is de WHOA is een zeer geschikt middel om een financiële herstructurering door te voeren.

Wat houdt een WHOA-procedure in?

De WHOA heeft een aantal ondernemersvriendelijke kenmerken. Zo kan het initiatief voor

een procedure volgens de Wet Homologatie Onderhands Akkoord kan gestart worden door:

 • De onderneming zelf
 • Haar aandeelhouders
 • De schuldeisers
 • De Ondernemingsraad of haar personeelsvertegenwoordiging

Tevens heeft de Wet Homologatie Onderhands Akkoord een aantal algemene voordelen:

 • Ondernemingen hebben de keuze tussen een openbare en een besloten procedure
 • Er kan noodfinanciering worden verstrekt zonder het actio pauliana risico
 • Overeenkomsten kunnen worden aangepast. Denk dan bv. aan huurovereenkomsten. Het is echter geen instrument om je personeelsbestand te herstructureren
 • De rechter kan schuldeisers of aandeelhouders aan een akkoord binden, ook al zijn zij tegen het akkoord
 • Tijdens een procedure is de onderneming beschermd tegen de aanvraag van surséance of faillissement. Men kan de Rechtbank verzoeken om bepaalde voorzieningen te treffen, zoals een afkoelingsperiode
 • Tegen de beslissing van de rechter is geen hoger beroep mogelijk. Dit voorkomt lange juridische procedures

 

Om inzicht te krijgen in de stappen die worden gezet is het goed om dit procesmatig uit te werken. In de praktijk kan het procedureel anders lopen.

 • Wie neemt het initiatief tot een herstructureringstraject?
  • Onderneming
  •  Schuldeiser(s)
 • De voorbereiding wordt gedaan door de herstructureringsdeskundige (HD)
  • HD onderzoekt of er sprake is van een insolventierisico. Vervolgens bekijkt hij naar de prognoseperiode na herstructurering
  • Klasse-indeling wordt opgesteld voor schuldeisers en aandeelhouders. De overeenkomsten worden beoordeeld
  • HD stelt de liquidatie- en reorganisatiewaarde vast
  • Een eventuele financiering voor een akkoord kan worden voorbereid
  • Mogelijk vindt in deze fase een overleg met de schuldeisers plaats
 • Aanbieding van het akkoord door onderneming aan schuldeisers en aandeelhouders
  • Informatievoorziening met toelichting
 • Stemming door de klassen
 • Zitting bij de Rechtbank

 

Schematisch ziet het proces er als volgt uit:

Lader Bezig met laden...
EAD logo Duurt het te lang?
Opnieuw laden Laad het document opnieuw
| Open Openen in nieuwe tab

Downloaden [79.21 KB]

Gerelateerde artikelen

MKB-herfinancieringsmarkt
MKB-herfinancieringsmarkt

De MKB-herfinancieringsmarkt is een dynamisch gebied waarin bedrijven op zoek…

0 comments
Coronaschulden
WHOA: Coronaschulden … hoe nu verder….?

“Coronaschulden”, een goed artikel van mijn collega RV’er Pieter Christiaan…

0 comments
WordPress Lightbox Plugin