Stappenplan financieringsaanvraag

Datum :
11 april 2019

In dit twee jaar durend SIA Raak project wordt onderzocht hoe de financieel adviseur de vele verschillende financieringsvormen die in de markt beschikbaar zijn met behulp van een overzichtelijk stappenplan kan combineren om tot een passende financieringsaanvraag te komen.(gestapelde financiering)

Dit rapport is opgesteld in samenwerking tussen twee hogescholen en uitgevoerd door Roderick Udo (Hogeschool Utrecht) Lex van Teeffelen (Hogeschool Utrecht) Frank Jan de Graaf (Hogeschool van Amsterdam) Kirsten Rauwerda (Hogeschool van Amsterdam)

De conclusie uit dit rapport:

Een complex proces zoals het begeleiden van een financieringsaanvraag van een ondernemer in het midden- en kleinbedrijf (mkb) lijkt op het eerste gezicht moeilijk in een ‘one size fits all’ stappenplan te vatten. Toch blijken er veel overeenkomsten te zijn in de manier waarop adviseurs een dergelijke aanvraag begeleiden. Het op basis van diepgaande interviews en focusgroepen opgestelde concept stappenplan uit het project ‘Gestapeld Financieren’ werd door geïnterviewde adviseurs omschreven als “herkenbaar” en “de elementen zitten er in, hooguit wijkt de volgorde iets af.”

De vijf hoofdstappen uit het concept stappenplan vormen de kern van het adviesproces.

Afhankelijk van de specifieke financieringsaanvraag van een mkb-ondernemer, wordt binnen deze hoofdstappen het proces soms verschillend ingevuld. Interviews met financieel adviseurs, deels over hun proces in het algemeen en deels over specifieke casussen, hebben geleid tot enkele aanscherpingen van het concept stappenplan.

De invulling van de intake fase, in het stappenplan de eerste hoofdstap, hangt af van het type klantrelatie: bestaande klanten worden anders behandeld dan nieuwe klanten.

Bij bestaande klanten is veel informatie beschikbaar en kent men de ondernemer, dus is de intake minder uitvoering. Meer dan in het concept stappenplan zichtbaar werd, ligt de nadruk in het begin van het proces op ‘gevoel krijgen’ met de ondernemer en zijn of haar businessplan. De financiële informatie over het bedrijf is hierbij ondersteunend.

Het ‘opknippen’ van de financieringsaanvraag, onderdeel van de ontwerpfase, blijkt de moeilijkst toepasbare stap uit het concept stappenplan te zijn.

Veel adviseurs hebben de voorkeur voor één financier en zien het doen van meerdere aanvragen voor een financieringsdoel als te tijdrovend. Daar waar verschillende financiers in beeld zijn, wordt er toch één gekozen vanwege het gemak. Om te waarborgen dat niet de tijd van de adviseur of de bekendheid met financiers leidend is in plaats van het vinden van een optimale financiering voor de mkb-ondernemer, is de stap ‘opknippen financiering’ in het stappenplan nader gedetailleerd. Dit is gedaan door het expliciet benoemen van de vraag of één financier de optimale oplossing is en door het vermelden van twee mogelijkheden tot opknippen: tegelijk aanvragen bij meerdere financiers of aanvragen in financieringsrondes.

Een goed stappenplan financieringsaanvraag kan leiden tot bewustere keuzes van adviseurs bij het ondersteunen van klanten bij .

Het stappenplan is zodanig vormgegeven dat er ruimte is voor het oordeel van de adviseur. Ook is er ruimte om afhankelijk van het type financiering bepaalde stappen meer of minder uitgebreid uit te voeren. In de praktijk zal het dan ook geen strikte leidraad vormen, maar eerder een tool zijn om bewuste keuzes te faciliteren met als resultaat een voor de klant optimale invulling van de financieringsbehoefte. Het kan eventueel worden gecombineerd met een overzicht van potentiele (alternatieve) financiers. Het opknippen van de financieringsaanvraag is in het stappenplan een centrale stap die een eenvoudige doch bewuste afweging vergt. In het ontstane stappenplan worden adviseurs geprikkeld om bewust stil te staan bij hun keuzes en zo een optimale financiering voor de klant te realiseren.

Voor het volledige rapport

 

 

Gerelateerde artikelen

MKB-herfinancieringsmarkt
MKB-herfinancieringsmarkt

De MKB-herfinancieringsmarkt is een dynamisch gebied waarin bedrijven op zoek…

0 comments
Coronaschulden
WHOA: Coronaschulden … hoe nu verder….?

“Coronaschulden”, een goed artikel van mijn collega RV’er Pieter Christiaan…

0 comments
WordPress Lightbox Plugin